001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
Látássérült nézet Normál nézet
 mini-KISMARJA-P-E 0

Principalele tipuri de habitate ale situl Natura 2000 din Ungaria sunt stepele şi mlaştinile sărăturate panonice, lacurile naturale distrofe, pajiştile loessice panonice, pajiştile de luncă şi de baltă umede cu substrat calcaros, precum şi păduri eurosiberiene stepice cu Quercus robur.
Speciile indicatoare ale ariei sunt: aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa), ţestoasa de apă (Emys orbicularis), fluturaşul purpuriu (Lycaena dispar), popândăul (Spermophilus citellus), vidra (Lutra lutra), ţiparul (Misgurnus fossilis), boarţa (Rhodeus sericeus amarus) şi ţigănuşul (Umbra krameri).
De asemenea este parte componentă a Ariei de inters special pentru conservare Câmpia Bihariei, de interes comunitar, care cuprinde mai multe tipuri de habitate: pajiştile şi mlaştinile sărăturate panonice, păduri stepice cu Quercus robur (stejar), fânaţe de luncă şi colinare, pajiştile de luncă şi de baltă umede cu substrat calcaros, pajiştile loessice de stepă, lacuri naturale distrofice. Pe lângă cele amintite cuprinde şi cursul din zona de frontieră a Barcăului.
Principalele subunităţi ale ariei sunt Háromág (Trei-braţe), Fekete-lapos (Lunca Neagră), Fóka- part (Malul-Fóka), Középső-szik (Sărătura-mijlocie), Óriás-part (Malul-uriaş), Csere-erdő (Pădurea de cer) şi râul Barcău.
Pe lângă speciile de plante indicatoare constituie specii valoroase rogozul (Carex buekii) – pe sectorul de la Pocsaj şi Kismarja al Barcăului –, pălămida (Cirsium brachicephalum), uriaşele populaţii ale brânduşei de toamnă (Colchicum autumnale) şi poroinicul (Orchis morio).
O foarte însemnată zonă a ariei o constituie zona Háromság (Trei-braţe), cu populaţiile sale însemnate de aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa) şi populaţiile de pălămidă (Cirsium furiens) din împrejurimi. Este un mozaic constituit din pajişti, mlaştini şi arături. O parte a pajiştilor este cosită, iar partea rămasă este utilizată la păşunatul bovinelor.
Speciile de păsări care trăiesc în mod natural în sălbăticie pe aceste arii sunt: nagatul (Vanellus vanellus), sitarul de mal (Limosa limosa), fluierar cu picioare roşii (Tringa totanus). Au o importanţă deosebită şi speciile de păsări prădătoare: aici cuibăreşte viesparul (Pernis apivorus) şi ereta sură (Circus pygargus). Are, sau a avut o însemnătate deosebită ornitologică în anii precedenţi şi faptul că barza neagră (Ciconia nigra) şi-a găsit zone propice pentru cuibărit. Pe Valea Barcăului trăieşte în număr considerabil boicuşul (Remis pendulinus). Reprezintă o valoare naturală şi fauna ichtiologică a Barcăului, cu multe specii protejate.
Pe o parte a ariei se practică păşunatul, o altă parte o constituie fânaţele. În interesul păstrării nealterate ale habitatelor, ar fi nevoie de mărirea efectivelor de bovine şi prin împiedecarea formării mărăcinişurilor.

 mini-KISMARJA-P-E 1  mini-KISMARJA-P-E 2

huro logo_ro

huro slogan_hu_ro

huro eu_logo_ro_right


Site-ul "ÎN PROTEJAREA INSULELOR DE-A LUNGUL FRONTIEREI” (HURO/1001/179/1.3.1) în cadrul proiectului, 
a fost realizat prin :SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft.

Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.