001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
Látássérült nézet Normál nézet
mini-SEBES-KOROS 0 

Siturile Natura 2000 din Ungaria şi România cuprind, pe o parte, cursul de apă propriu zis, precum şi zonele limitrofe, formând arii compacte distinctinte pe cele două laturi ale frontierei de stat. Crişul Repede constituie habitatul următoarelor specii indicatoare: avatul (Aspius aspius), zvărluga (Cobitis taenia), ţestoasa de apă (Emys orbicularis), ghiborţ de râu (Gymnocephalus baloni), vidra (Lutra lutra), libelula (Ophiogomphus cecilia), boarţa (Rhodeus sericeus amarus), nisipariţa (Sabanejewia aurata), scoica de râu (Unio crassus).
Habitatul propriu zis o formează râul Crişul Repede, de la graniţa de stat până la podul rutier de la Újiráz, care pe vremuri aproviziona cu ape zona denumită Kis-Sárrét, iar în zilele nostre e prins între diguri. Pe digurile Crişului Repede se regăseşte floarea labiată ocrotită solovârfiţa (Phlomis tuberosa). Este extrem de valoroasă fauna piscicolă al acestui sector al cursului Crişului Repede, cu multe specii periclitate şi vulnerabile. În afara speciilor indicatoare anterior înşirate, înregistrate de UE, aici trăieşte: porcuşorul de nisip (Romanogobio albinnatus), porconul (Romanogobio kesslerii), porcuşorul de vad (Romanogobio uranoscopus), răspărul (Gymnocephalus schraetzer), băbuşca (Rutilus pigus), pietrarul (Zingel zingel) şi fusarul (Zingel streber).
Biosfera ariei este îmbogăţită de gândac de apă (Graphoderus bilineatus), izvoraşul-cu-burta-roşie (Bombina bombina), tritonul cu creastă (Triturus cristatus), care sunt specii de interes comunitar.

 mini-SEBES-KOROS 1  mini-SEBES-KOROS 2

huro logo_ro

huro slogan_hu_ro

huro eu_logo_ro_right


Site-ul "ÎN PROTEJAREA INSULELOR DE-A LUNGUL FRONTIEREI” (HURO/1001/179/1.3.1) în cadrul proiectului, 
a fost realizat prin :SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft.

Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.