001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
Látássérült nézet Normál nézet
 mini-NAGYSZaNToI-KISERDO 0

Situl Natura 2000 înregistrat cu numele de mai sus s-a delimitat pe teritoriile localităţilor Santăul Mare şi Santăul Mic din România, pe o suprafaţă aproximativă de 113 hectare, acoperit în mare parte de păduri aluviale (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae). Deosebit de valoroase sunt asociaţiile Thelypteri-Alnetum, formate de arinul negru (Alnus glutinosa) cu feriga de baltă (Thelypteris palustris). În unele locuri formează zone compacte populaţii de mana de apă (Glyceria maxima).
Speciile indicatoare a ariei sunt: isvoraşul-cu-burtă-roşie (Bombina bombina), ţestoasa de apă (Emys orbicularis), ţiparul (Misgurnus fossilis) şi ţigănuşul (Umbra krameri). Alte specii valoroase observate, dar până-n prezent neînregistrate pe acastă arie sunt: fluturaşul purpuriu (Lycaena dispar), fluturele ţestos (Nymphalis vaualbum), fluturele coadă de rândunică (Papilio machaon) şi fluturele podaliriu (Iphiclides podalirius). Pe lângă cele amintite pe arie trăiesc mai multe specii de libelule precum şi broasca săpătare brună (Pelobates fuscus).
În cazul în care propunerile de extindere a ocrotirii vor fi acceptate, aria de interes special pentru ocrotire se va întinde până la frontiera de stat, ceea ce ar însemna o continuitate cu aria de interes special pentru conservare Câmpia Bihariei, situat în Ungaria.

 mini-NAGYSZaNToI-KISERDO 1  mini-NAGYSZaNToI-KISERDO 2

huro logo_ro

huro slogan_hu_ro

huro eu_logo_ro_right


Site-ul "ÎN PROTEJAREA INSULELOR DE-A LUNGUL FRONTIEREI” (HURO/1001/179/1.3.1) în cadrul proiectului, 
a fost realizat prin :SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft.

Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.