001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
Látássérült nézet Normál nézet
mini-POCSAI-KAPU 0 

Situl Natura 2000 din Ungaria este de fapt extremitatea sud-vestică a Văii Ierului din România, totodată parte a Ariei Speciale de Conservare Câmpia Bihariei. Principalele tipuri de habitate ale ariei o constituie stepele şi mlaştinile sărăturate panonice, pajiştile panonice loessice, fânaţele de câmpie şi colinare, precum şi pajiştile de luncă şi de baltă umede cu substrat calcaros.
Speciile indicatoare ale ariei sunt: izvoraşul-cu-burta-roşie (Bombina bombina), ţestoasa de apă (Emys orbicularis), vidra (Lutra lutra), ţiparul (Misgurnus fossilis), boarţa (Rhodeus sericeus amarus) şi ţigănuşul (Umbra krameri)

 mini-POCSAI-KAPU 1  mini-POCSAI-KAPU 2

huro logo_ro

huro slogan_hu_ro

huro eu_logo_ro_right


Site-ul "ÎN PROTEJAREA INSULELOR DE-A LUNGUL FRONTIEREI” (HURO/1001/179/1.3.1) în cadrul proiectului, 
a fost realizat prin :SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft.

Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.