001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
Látássérült nézet Normál nézet
 mini-BERETTYO-SIK 0

Situl Natura 2000 din România se întinde pe cele două maluri ale albiei Barcăului puternic îndiguită, până la frontiera de stat. Pe malul stâng al râului se găsesc canale, braţe moarte, pâlcuri de pădure şi păşuni, în timp ce pe malul drept se găsesc porţiuni de albii părăsite de ape, braţe moarte, păşuni şi cariere ieşite de sub exploatare. Aria de protecţie specială avifaunistică s-a înfiinţat în zona localităţilor Roşiori, Mihai Bravu şi Tămăşeu prin Ordinul Guvernului nr. 2007/1284, înregistrat cu codul ROSPA 0067, sub denumirea de Lunca Barcăului, care serveşte în primul rând protejarea vânturelelor de seară (Falco vespertinus), care cuibăresc în coloniile de ciori din pădurile de salcâmi existente ân zonă.
Importante din punct de vedere botanic sunt speciile de pălămidă (Cirsium brachycephalum) şi poronoicul (Orchis morio). Sunt demne de atenţie speciile de fluturi descrise din această zonă (Lycaena ottomanus şi Lycaena phlaeas), fluturele amiral(Vanessa atalanta), fluturele coadă de rândunică (Papilio machaon) şi fluturele podaliu (Iphiclides podalirius). Pe păşunea care se întinde pe malul drept al râului întîlnim o populaţie relativ mică de popândei (Spermophilus citellus). Dintre speciile valoroase de amfibieni există isvoraşul-cu-burta-roşie (Bombina bombina), brotăcelul (Hyla arborea), iar dintre reptile este de remarcat prezenţa ţestoasei de apă (Emys orbicularis).

 mini-BERETTYO-SIK 1  mini-BERETTYO-SIK 2

huro logo_ro

huro slogan_hu_ro

huro eu_logo_ro_right


Site-ul "ÎN PROTEJAREA INSULELOR DE-A LUNGUL FRONTIEREI” (HURO/1001/179/1.3.1) în cadrul proiectului, 
a fost realizat prin :SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft.

Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.