001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
Látássérült nézet Normál nézet

 

Prin aderarea la Uniunea Europeană, Republica Ungară şi România s-au angajat să implementeze în jurisdicţiile proprii – cu ajustările necesare –, legislaţia europeană. Nu s-a întâmplat altfel nici în privinţa legislaţiei de protejare a naturii; din momentul aderării a devenit obligatorii ambelor state fost-comuniste, est-central-europene două importante Directive ale Uniunii: Directiva Păsări şi Directiva Habitate.
În acest sens atât Ungaria cât şi România au fost obligate să delimiteze arii de protecţie naturală de interes comunitar, privind habitatele, respectiv ocrotirea speciilor de plante şi animale periclitate, care astfel au devenit componente ale reţelei ecologice UE, ale Reţelei Natura 2000.
Principiul de bază al reţelei putem deduce şi din denumire: este vorba despre arii şi habitate valoroase, formând un lanţ mai mult sau mai puţin legate printre ele, care păstrează biosfera europeană autohtonă.
Obiectivul general al Directivei Păsări este ocrotirea tutror speciilor de păsări care se regăsesc pe teritoriile statelor membre. Sunt declarate Arii de Protecţie Specială Avifaunistică ariile care găzduiesc populaţii însemnate de specii de păsări care trăiesc în mod natural în sălbăticie pe teritoriul statelor membre, şi în cazul speciilor migratoare cu venire regulată, precum şi protejarea zonelor umede, în special a zonelor umede de interes internaţional.
Obiectivul primordial al Directivei Habitate este protejarea biodiversităţii, asigurarea pe timp îndelungat a existenţei speciilor şi habitatelor, prin menţinerea şi/sau extindrerea ariilor de răspândire. Realizarea Reţelei ecologice Natura 2000 este prevăzută de Directiva UE, reţea din care fac parte şi Ariile de Protecţie Specială Avifaunistice, propuse pe baza Directivei Păsări. Ariile Speciale de Conservare, cuprind habitatele de interes comunitar, care apar în Anexa I. al Directivei UE, cu specii pe cale de dispariţie, specii cu o răspândire biogeografică restrânsă, sau, care în cadrul unei zone biogeografice date dispun de un specific deosebit, precum şi habitatele de interes comunitar, cu speciile cuprinse în Anexa II.: specii periclitate, vulnerabile, rare sau endemice. Habitatele şi speciile ale căror supravieţuire poate fi asigurată numai prin măsuri imediate, beneficiază de prioritate în Uniunea Europeană.


huro logo_ro

huro slogan_hu_ro

huro eu_logo_ro_right


Site-ul "ÎN PROTEJAREA INSULELOR DE-A LUNGUL FRONTIEREI” (HURO/1001/179/1.3.1) în cadrul proiectului, 
a fost realizat prin :SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft.

Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.