001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
Látássérült nézet Normál nézet

În desemnarea habitatelor implicate în reţeaua Natura 2000, este important prezenţa speciilor de plante şi animale definite de către Uniunea Europeană. Aceste specii denumim speciile desemnate a siturilor Natura 2000.

 • Fluturi
  • Fluturele Tigru de Jersey (Callimorpha quadripunctaria)
  • Fluturele Maturna (Euphydryas maturna)
  • Fluturele de Foc (Lycaena dispar)
  • Fluturele Maculinea teleius

 

 • Libelule
  • Ţărăncuţă (Coenagrion ornatum)
  • Ophiogomphus Cecilia
  • Amfibieni și reptile
  • Broasca ţestoasă de apă (Emys orbicularis)
  • Tritonul cu creastă (Triturus cristatus)
  • Buhaiul de baltăcu burta roşie (Bombina bombina)
  • Buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegate)

 

 • Mamifere
  • Vidră (Lutra lutra)
  • Popândăul (Spermophilus citellus)

 

 • Plante
  • Aldrovanda vesiculosa
  • Angelică de baltă (Angelica Palustris)
  • Palamida (Cirsium brachycephalum)
  • Pipiriguţ (Eleocharis carniolica)
  • Trifoiaş de baltă (Marsilea quadrifolia)
  • Păiuşul ungar (Pulsatilla hungarica)
  • Irisul bărbos (Iris aphylla hungarica)
  • Iris arenaria

huro logo_ro

huro slogan_hu_ro

huro eu_logo_ro_right


Site-ul "ÎN PROTEJAREA INSULELOR DE-A LUNGUL FRONTIEREI” (HURO/1001/179/1.3.1) în cadrul proiectului, 
a fost realizat prin :SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft.

Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.