001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
Látássérült nézet Normál nézet
 mini-BIHAR 0

Zonele demne de protejare din Ungaria a Câmpiei Bihariei – situată cu aproximaţie în patrulaterul delimitat de localităţile Oradea-Komádi-Derecske-Diosig –, fac parte în marea majoritate a lor din Aria de Interes Special pentru Conservare Câmpia Bihariei, iar zonele din România cu condiţii asemănătoare – pajişti de mai mică întindere –, beneficiază de protejare în cadrul siturilor desemnate prin proiectul Natura 2000.
O parte a ariilor protejate a Câmpiei Bihariei evocă Hortobágy-ul: un ţinut şes, în marea parte a anului uscat, cu sărături, cu vegetaţie mozaicată. Numai cutreierând pusta descoperim diferenţele: deşi la mijlocul verii şi aici găsim pete de sărături albite la maxim, dunele sărăturate au o înălţime mult mai mică, din care cauză şi mozaicarea vegetaţiei este mult mai puţin spectaculoasă, asociaţiile vegetale specifice sărăturilor se contopesc, se întrepădrund aproape imperceptibil.
Dintre plantele ocrotite ale acestei zone trebuie menţionate:poroinicul (Orchis morio), pătlăgina (Plantago schwarzenbergiana), steluţa (Aster sedifolius) şi chiminul porcului (Peucedanum officinale), care constituie unica bază de nutriţie a fluturelui de noapte, care beneficiază de protecţie sporită.
Datorită impermeabilităţii solurilor sărăturate cu ocazia primăverilor abundente în precipitaţii aceste arii timp de multe zile păstrează precipitaţiile căzute, şi sunt acoperite de întinse suprafeţe de ape, însă a căror adâncime este numai de câţiva centimetri. Aceste bălţi temporare atrag mulţimile păsărilor specifice sărăturilor şi zonelor umede, ca nagâţul (Vanellus vanellus), tringa totanus, Limosa limosa, şi în unele părţi ale pustei oputem întâlni şi dropia (Otis tarda). În pâlcurile de pădure al Câmpiei Bihariei cuibăreşte şi vindereul (Falco vespertinus), şoimul (Falco cherrug), şi ocazional uliul de stepă (Buteo rufinus).

 mini-BIHAR 1  mini-BIHAR 2

huro logo_ro

huro slogan_hu_ro

huro eu_logo_ro_right


Site-ul "ÎN PROTEJAREA INSULELOR DE-A LUNGUL FRONTIEREI” (HURO/1001/179/1.3.1) în cadrul proiectului, 
a fost realizat prin :SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft.

Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.