A hajdúböszörményi székhelyű Zöld Kör február 22-én Debrecen belvárosában, a Romkertben tartotta annak a határmenti természetvédelmi projektjének záró rendezvényét, amelyet a magyar-román határmenti sáv Natura 2000 területei kutatásának és bemutatásának szentelt az elmúlt egy esztendőben.

A „Magyarország-Románia határon Átnyúló Együttműködési program 2007-2013” alapjából támogatott tevékenységekre a környezet- és természetvédő szervezet a nagyváradi Aqua Crisius egyesülettel közösen pályázott Hajdú-Bihar és Bihor megyék határmenti természeti értékeinek oltalma kapcsán.

A tevékenységek a Dél-Nyírség, az Érmellék és a Sebes-Körös vidékének az Európai Unió ökológiai hálózatához tartozó területek, Natura 2000 jelölő fajainak állománynagyságának és elterjedésének felmérésére, a határmentén élők szemléletformálására és konkrét természetvédelmi tevékenységekre irányult (pl. özönnövények irtása, madárvédelmi berendezések kihelyezése, illegális hulladéklerakók felszámolása).

A tevékenységek között több elem önkéntesek bevonásával valósulhatott meg, amelynek kapcsán számos böszörményi fiatal és idősebb természetbarát aktivista vehetett részt az élményekben gazdag nyári érsemjéni természetvédelmi táborban, vagy a Diószegi-legelő ürgeállományának felmérésében.

A projekt kapcsán Orbán Andrásnak, a városi televízió munkatársának közreműködésével két ismeretterjesztő kisfilm is készült, amelyek letölthetők a projekt honlapjáról: www.huro-nature.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *