Vezető partner (főpályázó):

ZÖLD KÖR – a Föld Barátai Magyarország tagja (HU)
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. II/22,
Képviselő: Molnár Antal elnök
(Postacím: 4220 Hajdúböszörmény, Postfiók 125.)
Telefon: 0036 (20)9556-758, (52) 280-038; Fax: (52) 561-101
E-mail: molnar@zoldkor.net Web: www.zoldkor.net

Határontúli partner:

AQUA CRISIUS – Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius (RO)
410073 Oradea, Piata 1 Decembrie nr. 2- 4. etaj I
Képviselő: Mihai V. Togor elnök
Telefon/fax: 0040 (359) 416-011 Mobil: 0040 (749) 184-193
E-mail: mihaitogor@yahoo.com ; contact@aquacrisius.ro
Web: http://www.aquacrisius.ro


Támogató szervezetek (támogatásban nem részesülő, szakmai partnerek):

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK Igazgatóság (HU)
Képviselő: Szilágyi László igazgató
4024 Debrecen, Sumen u. 2., (4002 Pf. 216)
Telefon: 00 36 (52) 529-920
E-mail: hnp@hnp.hu

A projekt előzményei:

A Zöld Kör két másik természetvédelemmel foglalkozó szervezettel 2009/2010. évben egy átfogó kutatást végzett Hajdú-Bihar és Bihor megyék magyar-román határmenti sávjában, amely révén sikerült kijelölni a jelen projekt főbb irányvonalait és tevékenységeit. Az említett HURO/0801/072 projekt bővebb leírás elérhető az alábbi linken: http://www.zoldkor.net/hataron_atnyulo/HURO_projektleiras.html
Az együttműködésre vállalkozó szervezetek közötti kapcsolat, a már említett előző projekt során alakult ki és ez adott alapot a közös projektfejlesztésre. A Zöld Kör munkatársai, az Aqua Crisius szervezettel, mint a Körösök-vidéke Natura 2000 területeinek kezelőjével kerültek munkakapcsolatba.

A program természetvédelmi szakmai részének helyszínei (északról – dél felé haladva)

Amit a Natura 2OOO hálózatról tudni kell! (rövid leírás az Európai Unió ökológiai hálózatáról a Natura 2OOO-ről)

  • HANELEK – LENHELY: Érmihályfalva / Valea lui Mihai (RO) – Érsemjén / Şimian (RO) – Nyírábrány (HU) települések háromszögében található Natura 2000 területek

   Natura 2000 területek és védett területek felsorolása: 

   • HUHN20031 Hanelek
   • ROSCI0020 Câmpia Careiului (a hatalmas területből csak a Hanelekkel közvetlenül határos Lenhely nevű mocsárrét és a kissé távolabbi Érsemlyén magyar kökörcsines legelője)
  • POCSAJI-KAPU – DIÓSZEGI LEGELŐ: Pocsaj (HU) – Kismarja (HU) – Bihardiószeg / Dioşig (RO) települések háromszögében található Natura 2000, valamint helyi jelentőségű védett területek
   Natura 2000 területek és védett területek felsorolása:

   • HUHN20010 Pocsaji-kapu
   • ROSCI0068 Diosig
  • SEBES-KÖRÖS: Sebes-Kőrös Natura 2000 terüelt (RO és (HU)
   • HUHN20004 Felső-Sebes-Körös
   • ROSCI0104  Lunca Inferioară a CRIŞULUI REPEDE

 

A környezeti nevelő, szemléletformáló részének helyszínei:

 • Magyar oldalon (8 település): Debrecen, Berettyóújfalu, Létavértes, Vámospércs, Nyíradony városok és további 3 község (Pocsaj, Kismarja és Nyírábrány)

 • Román oldalon (8 település): Nagyvárad / Oradea, Bihar / Biharia, Margita / Marghita, Diószeg / Dioşig, Székelyhíd / Sâcueni, Értarcsa / Tacea, Érsemjén / Şimian, Érmihályfalva / Valea lui Mihai

A projekt célja:

A felsorolt három határmenti tömbben található, az Európai Unió ökológiai hálózatához tartozó területeken a Natura 2000 jelölőfajok kimutatása, állományuknak felmérése és elterjedési / előfordulási térképének elkészítése. Valamint a kutatásra alapozottan ajánlások megfogalmazása meglévő, vagy megszövegezésre váró fenntartási tervekhez. A Lenhely esetébe, pedig egy kaszálási rend kidolgozása helyi önkormányzattal, valamint az érintett terület tulajdonosokkal, gazdálkodókkal.
A kiválasztott területek állapotának javítását, vagy megőrzését szolgáló akciók, tevékenységek szervezése (pl. illegális hulladéklerakók felszámolása a román oldalon, özönnövények visszaszorítása). Madárvédelmi berendezések kihelyezése, telepítés és monitoringja.
A projekt különös hangsúlyt fektet a kutatáson és a gyakorlati természetvédelmen túl a szemléletformálásra. Így több településen utcai akciókkal, valamint iskolai előadásokkal kívánjuk a helyieket tájékozatni a közvetlen környezetükben található természeti értékekről és azok oltalma érdekében tehető lépésekről. A Natura 2000 területek tulajdonosait, valamint az azokon gazdálkodókat gazdafórumokkal és egy tanácsadó szolgálat indításával kívánjuk informálni a kötelezettségekről és lehetőségekről, amellyel az adott területek természeti értékeinek védelme érdekében.

A projekt tervezett elemei:

  1. KUTATÁS (ZK: Hanelek – Lenhely; ZK – AC: Pocsaji-kapu – Diószeg- legelő; AC: Sebes-Körös)
   Terepi kutatás: a) Natura 2000 jelölő fajok kimutatás, b) Natura 2000 fajok esetében állomány felmérés / becslés, 3) Natura 2000 fajok konkrét elterjedési térképének elkészítése (térinformatika). A terepbiológusok kutatási naponként egy- egy kutatási jelentést (+fotók) készítenek területenként és fajonkénti bontásban (amelyben javaslatokat is megfogalmaznak az egyes területek kezelésével kapcsolatban).
   A kutatás kapcsán összesen 2000 kutatási nappal kalkulálunk (ZK: 120 kutatási nap, AC: 80 kutatási nap). Az összesítő kutatási jelentés(ek) készítését területenként (ezen belül fajokra lebontva), 6 önálló területi egységre 3 nyelven(magyar, angol és román) állítjuk össze.

  2. TERMÉSZETVÉDELMI MENEDZSMENT FELADATOK SEGÍTÉSE
   (ZK: Hanelek – Lenhely; valamint a Pocsaji-kapu – Diószeg- legelő; AC: Sebes-Körös)
   Ajánlások megfogalmazása területenként a Natura 200 területek fenntartását, kezelését szolgáló szabályzatok kapcsán. Azon területek esetén, ahol már létezik ilyen, ott azok kiegészítéséül (felülvizsgálatául). Ott ahol nincs, ott pedig hiánypótló célzattal, a megszülető új szöveghez, ajánlásképpen.
   Ezen túl a Lenhely (Érmihályfalva) esetében ’mintaprojekt’-ként egy kaszálási szabályzat kialakítása, a helyi gazdálkodókkal közösen.

  3. TERMÉSZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK, AKCIÓK
   Önkéntes programok szervezése
   A korábbi projekt kapcsán toborzott önkéntesekkel és új civil segítőkkel néhány egy napos természetvédelmi akció, valamint egy természetvédelmi tábor szervezése a projekt kapcsán, az érintett Natura 200 területek természetes állapotának megőrzése, illetve javítása érdekében.

   Egynapos akciók: a) ürge állomány felmérése; b) ragadozó madár műfészkek / fészkelőládák kihelyezése; c) fehérgólya állomány felmérése

   Természetvédelmi tábor (10 nap) során tervezett tevékenységek: akác, és egyéb nem őshonos cserjék visszaszorítása irtása; fészekodúk kihelyezése; hulladékgyűjtés; egyéb aktuális teendők

   Szolgáltatás beszerzéssel elvégzendő feladatok
   Az önkéntes munkát jellegéből, illetve eszköz szükséglete miatt meghaladó tevékenységek: a) illegális hulladéklerakók felszámolása a Körösök mentén; b) madárvédelmi berendezések (műodúk, költőládák, gólyakosarak) készítése

  4. SZEMLÉLETFORMÁLÁS
   Utcai akciók szervezése, előadások tartása oktatási intézményekben
   Az érintett Natura 2000 területeket bemutatást, valamint az azokkal kapcsolatos ismeretek átadást a felnőtt lakosság részére a határmenti térség településein megrendezésre kerülő kulturális események kapcsán egy-egy egész napos utcai stand bemutatásával kívánjuk segíteni (5 magyar – 5 romániai településen), alkalmanként 3-4 fő segítővel. A stand elemei: a) sátor, b) bemutató tablók, c) tanácsadó sarok és játszóház ként működő sarok. Alkalmanként legalább 20-20 hatásosság mérő kérdőívet töltetünk ki.
   A fiatalok felvilágosítást, oktatását pedig az érintett területek közelében lévő településeken 10-10 előadással kavánjuk segíteni. Ezek tematikusán összeállított diasorral (projektorral) 45 perc időtartamban kerülnek bemutatásra alkalmanként.

   Natura 2000 tanácsadó szolgálat indítása
   A Natura 2000 területek kapcsán a tulajdonosok és kezelők részére gazdafórumok (2-2 alkalommal) segítségével kívánjuk segíteni, hogy az érintettek pontos képet kapjanak az adott területek természeti értékeiről, illetve az megőrzésének, fenntartásának fontosságáról. A fórumokon ezentúl a különböző korlátozásokról, valamint lehetőségekről is tájékoztatni kívánjuk a gazdálkodókat és partnerséget kívánunk ajánlani ahhoz, hogy a természetvédelemi és mezőgazdasági érdekek összehangolását segítsük.
   A gazdálkodók hathatós segítésére egy tanácsadó szolgálatot kívánunk indítani, amelynek kapcsán a különböző felmerülő kérdésekben természetvédelmi jellegű témákban kívánunk segíteni e-mailon, telefonon vagy akár személyes megkeresés esetén. Ehhez a magyar és a román oldalon is egy-egy szakembert kívánunk igénybe venni.

   Bemutatást, szemléletformálást segítő eszközök:

    • LEPORELLÓ terület páronként (3 terület pár)
    • HONLAP a pályázati tevékenységek és a területek bemutatására (projekt honlap) 
    • KISFILM terület páronként (3 terület pár) egy-egy 25 perces ismeretterjesztő film
  5. SZAKMAI (ZÁRÓ) RENDEZVÉNY
   A projekt zárásaként egy reprezentetív rendezvény kapcsán kívánjuk bemutatatni a projekt eredményeit és a további feladatokat. A rendezvényre a határmenti térség önkormányzatának, civil szerveződéseinek képviselőit, környezet- és természetvédelmi hatóságait, kutatót kívánjuk meghívni.

Projekt tervezett futamideje:
Futamidő: 12 hónap, 2012. február 1. – 2013. január 31.

Tevékenységháló:

 

 010203040506070809101112

A projekt előkészítése

            

KUTATÁS

            

TERMÉSZETVÉDELMI MENEDZSMENT FELADATOK

            

TERMÉSZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK, AKCIÓK (önkéntes)

            

TERMÉSZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK, AKCIÓK (hulladék)

            

TERMÉSZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK, AKCIÓK (madár)

            

SZEMLÉLETFORMÁLÁS (utcai akciók)

            

SZEMLÉLETFORMÁLÁS (előadások)

            

SZEMLÉLETFORMÁLÁS (gazdafórumok)

            

SZEMLÉLETFORMÁLÁS (Natura 2000 tanácsadás)

            

ZÁRÓ RENDEZVÉNY

            

A projekt zárása, elszámolás

            

 

Tervezett költségek (EURO)
A projekt költségeinek 95%-a / illetve 98%-a vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás és az önrész megoszlása partnerenként

 • Vezető partner: 67.184,- € (5%: 3.359,20 €)
 • Határon átnyúló partner: 29.790,- € (2%: 595,80 €)

Bővebben: A HATÁRMENTI ELTŰNŐ SZIGETEK VÉDELMÉÉRT akciókkal, és neveléssel a Hajdú-Bihar és Bihor…