mini-BERETTYO-SIK 0

A romániai Natura 2000 terület a magas töltéssel övezett Berettyó mindkét oldalán bolygatott térrészen húzódik egészen az országhatárig. A folyó bal oldalán csatornák, morotvák, kisebb erdőfoltok és legelők, míg a folyó jobb oldalán egykori mederrészek, morotvák, legelők és bányaművelésből kivont térfelszínek húzódnak. A különleges madárvédelmi területet a 2007/1284. számú kormányrendelettel Biharfélegyháza, Mihai Bravu, Paptamási körzetében ROSPA0067 lajstromszám alatt Lunca Barcăului néven hozták létre, amely elsősorban az itt fellelhető akácerdőfoltok varjútelepeiben költő kékvércse (Falco vespertinus) védelmét szolgálja. Emellett botanikai szempontból is jelentős fajok a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) és az agárkosbor (Orchis morio). Figyelemre méltó az itt megfigyelt lepke fajok közül a levantei- és a vándor lángszinér (Lycaena ottomanus és L. phlaeas), az atalanta lepke (Vanessa atalanta) a fecskefarkú pillangó (Papilio machaon) és a kardfarkú lepke (Iphiclides podalirius). Kisebb ürge (Spermophilus citellus) állományt találunk a folyó jobb oldalán húzódó legelőn. A kétéltűek közül további értékes fajok a vöröshasú unka (Bombina bombina), a zöld levelibéka (Hyla arborea), a hüllők közül pedig a mocsári teknős (Emys orbicularis).

 mini-BERETTYO-SIK 1  mini-BERETTYO-SIK 2