mini-POCSAI-KAPU 0 

A magyarországi Natura 2000 terület tulajdonképpen a romániai Érmellék nyugati elvégződés, egyben a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet része. Főbb élőhely típusai a pannon szikes sztyeppék és mocsarak, síksági pannon löszgyepek, sík és dombvidéki kaszálórétek, valamint a mészkedvelő üde láp- és sásrétek.
A terület jelölő fajai a vöröshasú unka (Bombina bombina) és a mocsári teknős (Emys orbicularis), vidra (Lutra lutra), réti csík (Misgurnus fossilis), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus) és lápi pác (Umbra krameri).

 mini-POCSAI-KAPU 1  mini-POCSAI-KAPU 2