mini-SEBES-KOROS 0 

A magyarországi és romániai folyószakaszt érintő Natura 2000 terület magában foglalja a folyót és annak partszakaszát a határ mindkét oldalon külön-külön tömbként kialakítva. A Sebes-Körös az alábbi jelölőfajok élőhelyéül szolgál: balin (Aspius aspius), vágó csík (Cobitis taenia), mocsári teknős (Emys orbicularis), széles durbincs (Gymnocephalus baloni), vidra (Lutra lutra), erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus), törpecsík (Sabanejewia aurata), tompa folyamikagyló (Unio crassus). 
Az egykor a Kis-Sárrétet vizével tápláló, majd gátak közé szorított Sebes-Körös folyó alkotja, az országhatártól az újirázi közúti hídig. A Sebes-Körös töltésében előforduló védett ajakos virág a macskahere. A Sebes-Körös ezen szakaszának halfaunája igen értékes, számos védett és fokozottan védett halfaj fordul itt elő. Az előbb felsorolt Európai Uniós jelölő fajokon kívül: halványfoltú küllő (Romanogobio albipinnatus), homoki küllő (Romanogobio kesslerii), felpillantó küllő (Romanogobio uranoscopus), selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer), leánykoncér (Rutilus pigus), magyar bucó (Zingel zingel) és német bucó (Zingel streber).
A terület élővilágát gazdagítják továbbá a széles tavicsíkbogár (Graphoderus bilineatus), a vöröshasú unka (Bombina bombina), a tarajos gőte (Triturus cristatus) és amely fajok szintén közösségi jelentőségűek.

 mini-SEBES-KOROS 1  mini-SEBES-KOROS 2